Dùng nước lọc (soft water nước lọc R.O (Reverse Osmosis) tưới cho lan có thích hợp hay không?

Không nên tưới bằng nước lọc lọc bằng chất muối, vì lượng muối trong loại nước này khá cao. Trái lại, nếu lọc bằng Sodium Chloride có thể dùng để tưới lan được. Nước R.O quá tốn kém vì phải mất 4 - 5 lít nước mới có 1 lít nước lọc, vả lại các khoáng chất cần thiết cho lan đã bị lọc hết. Ngoại trừ những loài lan cần nước tinh khiết, không cặn như Disa, Dracula... mới cần đến loại nước này.
Phân loại: 

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận tin ngay để luôn nhận được thông báo khi chúng tôi có nội dung mới.

Go to top